Om Prodeff AB

Läs mer om oss och våra fokusområden

Prodeff konsult är ett bolag med fokus på uppdragsmatchning och konsultförmedling inom områdena

  • Produktion
  • Produkt
  • Kvalitet
  • Process
  • Industriell projektledning
prodeff_consult

Från början produktionsingenjörer och nära kollegor med stor passion för effektivitet och utveckling.

Prodeff har varit aktiva sedan 2015 där vår primära fokus kretsat kring produktionsutveckling och företagsutveckling. Prodeff, som står för ”Produktionseffektivitet”, blev ett aktiebolag år 2017, med våra 25 år samlad erfarenhet inom tillverkning och utveckling. Vi besitter rätt nisch för att mätta våra kunders behov inom våra fokusområden.

Prodeff är en hierarkifri verksamhet som består av härliga kollegor. Vi arbetar nära varandra och hjälper varandra nå nya höjder som ett lag, men även på individuell nivå.

Följ med oss på vår resa!

Vår historia

— “Produktionseffektivitet” (Prodeff) initierades som ett enskilt bolag sommaren 2015. Huvudfokus var att erbjuda konsulttjänster i diverse effektivitetslösningar och organisatoriska strukturförbättringar inom produktions- och processutveckling.

— Vid kundsamarbeten uppstod en rad olika förfrågningar av prototyp- och serietillverkningar av bearbetade maskinartiklar. Prodeff accepterade utmaningen och började kort därefter förse kunder med specifika prototyplösningar samt serietillverkningar parallellt med konsulttjänster.

— I samband med vår första konsult på uppdrag hos kund, påbörjade vi en ny resa och registrerade Prodeff till ett aktiebolag 2017. Numera Prodeff AB såg stor potential i konsultförmedlingsbranschen. Huvudfokus blev att förse kunder med rätt kompetens och profil inom områdena produktionsutveckling, produktutveckling och industriell projektledning.

— År 2017 var inte endast fokus kring konsultförmedling. Med hunger för utveckling valde Prodeff AB att tillsammans med ett externt bolag anamma grafisk design- och webbutvecklingstjänster, vilket vi gjorde med stort intresse och engagemang.

— Våren 2019 presenterades ännu en möjlighet, denna gång i fysisk form. En produkt grundad i Tyskland för att därefter utvecklas vidare i USA och som idag befinner sig i Mexico och Kanada – OSAAP specialanpassade skumminlägg. För att denna produkt har stor inverkan på produktionsanläggningar, för att den har många användarområden och för att den besitter en effektiv tillverkningsprocess var det självfallet att Prodeff AB anamma den här lösningen. Grundarna av OSAAP gav Prodeff AB ansvaret att utveckla och leverera till den Skandinaviska marknaden. Vilket blev initierat och fullbordat.

— Slutet av 2019 blev ett händelserikt år. Prodeff AB har alltid haft en entreprenöriell sida och även ett stort intresse för Lean metodologin samt ett Mindset som gör att vi inte bara arbetar effektivt, vi lever det. Med rätt tjänster och produkter inom företagets väggar, med motivation för utveckling och med rätt kompetens påbörjades en ny resa på Prodeff AB. Vi har sedan starten 2015 fått med oss allt vi behöver för att omorganisera Prodeff AB till de 4 olika affärsområden vi arbetar med idag. Prodeff Konsult, Prodeff Produkt, Prodeff Innovation och Prodeff Webb.

Vi är tacksamma för alla framgångar och motgångar vi har fått genomgå de senaste åren.
Detta har gjort oss till de vi är idag!