Prodeff AB

Prodeff AB är ett konsult bolag med fokus på rekrytering och uppdragsmatchning inom områdena:

 • Produk­tions­ut­veckling
 • Produk­tions­tek­nik
 • Kvali­tets­tek­nik
 • Lean metodologi
 • Industriell förbätt­rings­ledning
 • Projekt­ledning
 • Produk­tions­be­redning

Prodeff medverkar i verksamhetsutvecklingen så att färdig produkt eller tjänst blir anpassad till administration, tillverkning och leverans. Vi kan arbeta med utveckling och effektivitet av tillverkningsprocessen med avseende på ekonomi, kvalitet, materialflöde, underhåll och organisation.
Vi följer upp och analyserar utvecklingen av nya produktionsmetoder, tar fram och presenterar förslag på hur förändringar bäst kan användas för utveckling av din verksamhet.

Låt oss hjälpa dig med uppbyggnaden och utvecklingen av ditt bolag. Vi ser fram emot det!

 

Vår historia

 • Produktionseffektivitet” initierades som ett enskilt bolag sommaren 2015. Huvudfokus var att erbjuda konsulttjänster i diverse effektivitetslösningar och organisatoriska strukturförbättringar inom produktions- och processutveckling.
 • Vid kundsamarbeten uppstod en rad olika förfrågningar av prototyp- och serietillverkningar av bearbetade maskinartiklar. Prodeff accepterade utmaningen och började kort därefter förse kunder med specifika prototyplösningar samt serietillverkningar parallellt med konsulttjänster.
 • Intresset för expansion ökade och snart valde man att ombilda bolaget till Aktiebolag, vilket initierades år 2017.
 • År 2017 uppnådde vi nya höjder och utmaningar, vilket vi gjorde med stort intresse och engagemang. Med hunger för utveckling valde Prodeff AB att, tillsammans med ett externt bolag, anamma grafisk design- och webbutvecklingstjänster. Vårt numera interna team sköter dessa projekt med stort engagemang och lojalitet.
 • Numera är vi ett familjärt bolag där huvudfokus är rekrytering inom områdena produktionsutveckling, produktutveckling och projektledning. Utforska vår webbplats för att veta mer om våra ambitioner och mål.

Kom i kontakt med oss idag

Theres Svenssons gata 15, 417 55 Göteborg